Mainboard H81 hỗ trợ CPU nào?

Mainboard H81 được sản xuất dùng cho socket 1150 chạy chip Celeron G1xxx, Pentium G3xxx và Core i3, i5, i7 thế hệ thứ 4 (4xxx). Dưới đây là danh sách tất cả CPU cho Mainboard H81:

Intel Celeron

 • CPU Intel Celeron G1840

Intel Pentium

 • CPU Intel Pentium G3220
 • CPU Intel Pentium G3240
 • CPU Intel Pentium G3250
 • CPU Intel Pentium G3260
 • CPU Intel Pentium G3420
 • CPU Intel Pentium G3440
 • CPU Intel Pentium G3450
 • CPU Intel Pentium G3460

Intel Core i3

 • CPU Intel Core i3-4130
 • CPU Intel Core i3-4150
 • CPU Intel Core i3-4150T
 • CPU Intel Core i3-4160
 • CPU Intel Core i3-4160T
 • CPU Intel Core i3-4170
 • CPU Intel Core i3-4170T
 • CPU Intel Core i3-4330
 • CPU Intel Core i3-4360
 • CPU Intel Core i3-4370

Intel Core i5

 • CPU Intel Core i5-4440
 • CPU Intel Core i5-4460
 • CPU Intel Core i5-4460s
 • CPU Intel Core i5-4570
 • CPU Intel Core i5-4570T
 • CPU Intel Core i5-4570s
 • CPU Intel Core i5-4590
 • CPU Intel Core i5-4590s
 • CPU Intel Core i5-4590T
 • CPU Intel Core i5-4670
 • CPU Intel Core i5-4670s
 • CPU Intel Core i5-4690
 • CPU Intel Core i5-4690s

Intel Core i7

 • CPU Intel Core i7-4765T
 • CPU Intel Core i7-4770
 • CPU Intel Core i7-4770s
 • CPU Intel Core i7-4770K
 • CPU Intel Core i7-4790
 • CPU Intel Core i7-4790s