Mainboard H61 hỗ trợ CPU nào?

Mainboard H61 được sản xuất dùng cho socket 1155 chạy chip Pentium G2xxx, Core i3, i5, i7 thế hệ thứ 2 (2xxx) và 3 (3xxx). Dưới đây là danh sách tất cả CPU cho Mainboard H61:

Intel Pentium

 • CPU Intel Pentium G2010
 • CPU Intel Pentium G2020
 • CPU Intel Pentium G2030
 • CPU Intel Pentium G2120
 • CPU Intel Pentium G2130

Intel Core i3

 • CPU Intel Core i3-2100
 • CPU Intel Core i3-2120
 • CPU Intel Core i3-2120T
 • CPU Intel Core i3-2130
 • CPU Intel Core i3-3210
 • CPU Intel Core i3-3220
 • CPU Intel Core i3-3240

Intel Core i5

 • CPU Intel Core i5-2300
 • CPU Intel Core i5-2310
 • CPU Intel Core i5-2320
 • CPU Intel Core i5-2400
 • CPU Intel Core i5-2500
 • CPU Intel Core i5-2500s
 • CPU Intel Core i5-2500K
 • CPU Intel Core i5-3330
 • CPU Intel Core i5-3330s
 • CPU Intel Core i5-3340
 • CPU Intel Core i5-3450
 • CPU Intel Core i5-3470
 • CPU Intel Core i5-3470s
 • CPU Intel Core i5-3475s
 • CPU Intel Core i5-3550
 • CPU Intel Core i5-3570
 • CPU Intel Core i5-3570K

Intel Core i7

 • CPU Intel Core i7-2600
 • CPU Intel Core i7-2600s
 • CPU Intel Core i7-2600K
 • CPU Intel Core i7-3770
 • CPU Intel Core i7-3770s